podstrona do systemy informatyczne

SYSTEMY INFORMATYCZNE

Kompleksowe rozwiązania w dziedzinie:

IT : Technologia informacyjna, infotechnologia (information technology, IT) – całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

ERP : Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (enterprise resource planning – ERP) – metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa.

CRM : Zarządzanie relacjami z klientami (customer relationship management, CRM)  – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.


Firma Samdar dysponuje potencjałem dającym możliwość wdrażania oprogramowań oraz systemów IT/ERP/CRM, różnych producentów. Dobór odpowiednich rozwiązań poprzedzony jest audytem lub wynikający ze wskazania zainteresowanego. 

Jesteśmy partnerem firmy CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP.Z.O.O Jako jej autoryzowany przedstawiciel zajmujemy sie dystrybucją systemu informatycznego Vendo, procesem wdrożeniowym, oraz szkoleniami pracowników. Zapewniamy również wsparcie podczas użytkowania systemu.

 

Dlaczego Vendo?

Oprogramowanie Vendo ERP to wygodne i funkcjonalne oprogramowanie stworzone w celu usprawnienia funkcjonowania Twojej firmy. Ułatwia i automatyzuje wykonywanie codziennych zadań oraz zarządzanie i nadzór nad procesami w firmie

 

Głównym celem jest podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstwa, rozumianej jako wzrost stosunku efektów do nakładów.

 

Poprawa organizacji pracy i obiegu informacji
Vendo ERP jest systemem, który pracuje w każdym dziale przedsiębiorstwa. Dzięki pełnej integracji wszystkich modułów informacja do systemu jest wprowadzona tylko raz a następnie jest przetwarzana. Pracownicy mają szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji z różnych obszarów firmy. Oszczędza to czas pracy związany z wyszukiwaniem lub ponownym wpisaniem informacji, a kierownictwu ułatwia podejmowanie właściwych decyzji.

 

Podniesienie efektywności i organizacji pracy
Jednym z głównych zadań Vendo ERP jest podnoszenie efektywności pracy. Organizacja pracy jest lepsza dzięki możliwości planowania i zlecania zadań pracownikom. System może przypominać użytkownikom o zbliżających się terminach ich wykonania.
Dzięki definiowaniu normatywów czasowych i materiałowych na produkcji oraz bieżącej rejestracji przebiegu i czasu wykonania następuje zmniejszenie strat materiałowych i podniesienie wydajności nawet o 30%.
Oprogramowanie umożliwia ocenę efektywności pracy firmy oraz poszczególnych działów i pracowników jak również naliczanie wynagrodzeń i premii.

 

Podniesienie jakości
Program Vendo ERP można łatwo integrować z istniejącymi systemami jakości ISO. Umożliwia on prowadzenie projektów, procesów sprzedaży i akcji marketingowych oraz zleceń produkcyjnych i serwisowych w oparciu o zdefiniowane w przedsiębiorstwie procedury.
System umożliwia monitorowanie ruchu i pochodzenia każdej partii produkcyjnej na każdym etapie produkcji, zarówno historycznie jak i w czasie rzeczywistym (treaceability).
Rejestracja w systemie realizacji produkcji: wyrobów dobrych i wadliwych, pracowników wykonujących pracę oraz czas jej realizacji w znaczący sposób wpływa na jakość produktu.

 

Wzrost sprzedaży
Vendo ERP umożliwia zarządzanie procesami sprzedaży i marketingu. Usprawnia ich planowanie i przebieg oraz zapewnia właściwy nadzór nad działaniami związanymi ze zwiększeniem sprzedaży. Dzięki systemowi Vendo można w łatwy sposób wprowadzić elastyczny system motywacyjny umożliwiający wyliczanie pracownikom premii zgodnie z efektami ich pracy.
Podniesienie zadowolenia klienta związane z poprawą terminowości realizacji zamówień, wzrostem jakości, lepszą obsługą ma również bardzo silny wpływ na wielkość sprzedaży.

 

Optymalizacja poziomu zapasów
Dzięki zaawansowanym funkcjom logistycznym program umożliwia optymalizację stanów magazynowych polegającą na obniżeniu średniego poziomu zapasów, ale z drugiej strony zapewnieniu potrzebnych materiałów i towarów na czas. Zmniejsza to finansowe koszty przedsiębiorstwa związane z obsługą zakupów oraz poprawia terminowość realizacji zamówień.

 

Szybki zwrot na inwestycji
Zakup nowoczesnego systemu informatycznego powinien być dla firmy inwestycją, która przynosi konkretne, mierzalne efekty finansowe. Podstawowym wskaźnikiem jest tutaj Wskaźnik Zwrotu na Inwestycji – ROI (Return of Investment). Jeśli na przykład wskaźnik ten wynosi 30%, oznacza to, że inwestycja będzie zwracać się po 30% w każdym roku.Vendo łączy w sobie solidny system magazynowo – księgowy klasy ERP z menadżerskim systemem zarządzania. Jego wdrożenie przynosi efekty w postaci zmniejszenia czasu pracy potrzebnego na wykonanie zadań, poprawy organizacji pracy, poprawy jakości obsługi klienta. Przekłada się to na konkretne efekty: zwiększenie przychodów i obniżenie kosztów. Dzięki możliwościom systemu Vendo i stosunkowo niskim kosztom licencji i wdrożenia osiągnięcie wskaźnika ROI powyżej 100% jest realne. To znaczy, że zakup i wdrożenie Vendo zwróci się w okresie krótszym niż rok. Wdrożenie Vendo nie jest więc kosztem, ale szybko zwracającą się inwestycją.

 

Dopasowanie do potrzeb i specyfiki działania użytkownika
Badania wykazały, że tylko 25% klientów jest w pełni zadowolonych z funkcjonujących u nich systemów ERP. Główną przyczyną niezadowolenia jest niedostosowanie programu do specyfiki działalności firmy.
Program Vendo instalowany jest w firmach będących lokalnymi liderami w swoich branżach. Są to wymagający klienci, posiadający określoną specyfikę działania. W takich sytuacjach często istnieje konieczność wprowadzenie dodatkowych funkcji do programu. CFI Systemy Informatyczne wychodzi na przeciw tym oczekiwaniom, tworząc szybko i na preferencyjnych warunkach dodatkowe opcje do systemu.

 

CENNIK

Info: wycena

Mając na uwadze fakt że usługi w przestrzeni biznesowej cechują zmienne które trzeba należycie ocenić, nasza gratyfikacja poprzedzona jest zebraniem informacji o specyfice prowadzonego biznesu jej strukturze, oraz kierunku rozwoju. Taka analiza pozwoli na ustalenie optymalnej wyceny usługi.

W tym miejscu należy wspomnieć o pojawiających się cennikach których kwoty są mocno zaniżone i mają na celu „upolować” potencjalnego zainteresowanego. W efekcie końcowym dochodzi do sytuacji w której klient obciążany jest coraz to nowszymi tzw. pakietami pomocowymi, co skutkuje zamknięciem wyceny na mocno przerysowanym budżecie.

Od jakości przestrzeni w której działaTwój biznes, będzie zależała jego kondycja.

Nasz konsultant chętnie udzieli wszystkich potrzebnych informacji pod numerem telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną. Jeżeli wolisz abyśmy to my skontaktowali się z Tobą wystarczy że wyślesz swój nr. telefonu z dopiskiem „kontakt”.

PRZEJDZ DO ZAKŁADKI KONTAKT

 

podstrona do usługi informatyczne

USŁUGI INFORMATYCZNE

Sprzedaz i wdrażanie systemów operacyjnych oraz informatycznych. Optymalizacja systemów. Instalacja oprogramowań. Serwis sprzetu biurowego. Wsparcie techniczne.


Redukcja kosztów utrzymania IT

Oferujemy przeprowadzenie gruntownego przeglądu kosztów utrzymania infrastruktury IT w firmie, wraz z monitorowaniem łączy internetowych, aplikacji, migracji danych, oraz optymalizacją procesów IT.

 


Doradztwo IT

  • Przeprowadzenie wieloobszarowego audytu w firmie
  • Inwentaryzacja systemu IT (infrastruktura i aplikacje wraz z ich powiązaniami)
  • Strategia uporządkowania systemu IT
  • Analiza procesów biznesowych w firmie
  • Opracowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pod kątem usprawnienia procesów biznesowych lub redukcji kosztów
  • Możliwość nadzoru i prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o stworzoną strategię – integracja, rozwój, wdrożenia, migracja
  • Analiza infrastruktury i kosztów w firmie
  • Optymalizacja wydatków (opracowanie strategii zmian, budżetów)
  • Opracowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pozwalającą na redukcję kosztów

 

Optymalizacja i konsolidacja

Wykorzytując techologie takie jak wirtualizacja, akceleracja wan, usługi chmurowe, w połączeniu z użyciem nowych wersji oprogramowania wspomagającego (backupowe, przechowywania danych) jesteśmy w stanie znacząco przebudować infrastrukturę klienta.

W zależności od wymagań klienta możemy dokonać dzięki temu konsolidacji infrastruktury do jednej lokalizacji, czy też do mniejszej liczby sprzętu w ramach serwerowni. Można działać w celu ograniczeniu kosztu utrzymania, lub kosztu zakupu infrastruktury, czy też nawet w celu lepszego wyorzystania licencji na oprogramowanie.