Baranówka 253 32-010 Kocmyrzów Luborzyca (+48) 665582311

Usługi informatyczne

OPYMALIZACJA IT

Sprzedaz i wdrażanie systemów operacyjnych oraz informatycznych & szkolenia zespołu. Optymalizacja systemów oraz procesów IT. Instalacja i deinstalacja oprogramowań. Serwis sprzetu biurowego. Wielopłaszczyznowe wsparcie techniczne.

Redukcja kosztów utrzymania IT

Oferujemy przeprowadzenie gruntownego przeglądu kosztów utrzymania infrastruktury IT w firmie, wraz z monitorowaniem łączy internetowych, aplikacji, migracji danych, oraz optymalizacją procesów IT.


Doradztwo IT

  • Przeprowadzenie wieloobszarowego audytu w firmie
  • Inwentaryzacja systemu IT (infrastruktura i aplikacje wraz z ich powiązaniami)
  • Strategia uporządkowania systemu IT
  • Analiza procesów biznesowych w firmie
  • Opracowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pod kątem usprawnienia procesów biznesowych lub redukcji kosztów
  • Możliwość nadzoru i prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o stworzoną strategię – integracja, rozwój, wdrożenia, migracja
  • Analiza infrastruktury i kosztów w firmie
  • Optymalizacja wydatków (opracowanie strategii zmian, budżetów)
  • Opracowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pozwalającą na redukcję kosztów

 

Optymalizacja i konsolidacja

Wykorzytując techologie takie jak wirtualizacja, akceleracja wan, usługi chmurowe, w połączeniu z użyciem nowych wersji oprogramowania wspomagającego (backupowe, przechowywania danych) jesteśmy w stanie znacząco przebudować infrastrukturę klienta.

W zależności od wymagań klienta możemy dokonać dzięki temu konsolidacji infrastruktury do jednej lokalizacji, czy też do mniejszej liczby sprzętu w ramach serwerowni. Można działać w celu ograniczeniu kosztu utrzymania, lub kosztu zakupu infrastruktury, czy też nawet w celu lepszego wyorzystania licencji na oprogramowanie.